General

Profile

Erling Onstein

Issues

Projects

Activity

2014-08-22

12:21 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1038 (I prosess): SOSI Lineære referanser - Om store og små kameler og slikt
I forbindelse med arbeidet med GML-eksport av vegnett via NVDB-API har jeg oppdaga det jeg lurer på om er feil bruk a...

2014-05-27

10:29 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1032: Forbedringsbehov Armatur - Belysningspunkt
Se ellers epost fra Geir Myhr Øien til Erling Onstein 27.05.2014 kl 09:26
10:23 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1032 (I prosess): Forbedringsbehov Armatur - Belysningspunkt
Videresender mail-korrespondansen under mellom Svein Inge Gausemel i Lillehammer kommune og oss på kartkontoret på Ha...

2014-03-27

13:35 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1011 (I prosess): Innføring av Undertype som del av datatypen Registreringsversjon

2014-03-12

21:40 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1005: Endring i SOSI del 1
2014-03-12 EO:
Ønske 1 Nye egenskaper for klassifiseringsmetode og klassifiseringssikkerhet.
Dette høres ut som en...

2014-02-06

12:48 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1018: Behov for justeringer SOSI Vegnett (4.5.1, 4.6, 5.0?)
Og her er figuren som var med, sammen med hele meldingen i "word-visning"
12:45 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1018 (I prosess): Behov for justeringer SOSI Vegnett (4.5.1, 4.6, 5.0?)
Opprydding i informasjon som ligger på Veglenke, og som forvaltes som egne vegobjekttyper i NVDB
- En del egenskaper...

2014-02-04

12:47 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #32 (Besluttet): Objekttypen PlanDispensasjon mangler dispFra
Tatt inn , i alle fall i SOSI Plan 4.5
12:45 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #35 (Besluttet): Nasjonal areaplanID, rekkefølgen på egenskapene
12:44 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #69 (Besluttet): EierformType - ny kode for Privat
Allerede vedtatt i AG9.

Also available in: Atom