General

Profile

Olav Jenssen

Issues

Projects

Activity

2014-02-05

13:06 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1017 (I prosess): Feil i fagområdestandard for Eiendomsinformasjon 4.5. - manglende assosiasjoner
I pakkene Grunnforurensing og Kulturminne mangler det viktige assosiasjoner til Matrikkelenhet i forhold til implemen...

Also available in: Atom