General

Profile

Joan Peel Hansen

Issues

Projects

Activity

2016-09-15

15:46 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1070: enumeration med måneder i landskapsarkitektur/generelle typer
Kunne ikke den heter Månedsnavn, istedenfor kun Måned, fordi kanskje noen vil ha en enumeration med månedstall??? mv...

2015-01-15

14:29 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #248: Innspill og spørsmål i forbindelse med egnskaper osv.
Angående den siste avsnitt nedenfor, dvs.:
<<
Brefront.
Kystkontur har som beskrevet egenskapen Kysttype, hvor kod...

2014-03-12

10:27 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1021: mangler i modellen for Kyst og sjø 4.5
Fra: Joan Peel Hansen
Sendt: 6. mars 2014 12:02
Til: Carina Tolpinrud Jøntvedt
Kopi: Morten Borrebæk; Magnus Karg...

Also available in: Atom