General

Profile

Nils Ivar Nes

Issues

Projects

Activity

2014-10-28

12:40 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1005: Endring i SOSI del 1
Epost fra Simon Stølan i SVV med flere innspill til kodeliste for målemetode:
I dag brukes kode «18 - Tatt fra plan...

2014-04-01

10:17 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1005: Endring i SOSI del 1
Epost fra Johnsen Ketil [ketil.johnsen@vegvesen.no]:
"Det finnes ikke en verdi for bilbåren laser som målemetode i F...

2014-02-26

10:58 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1019 (I prosess): Endringer i SOSI del 2 fra behov ved innføring av FKB-TraktorvegSti 4.5
FKB-TraktorvegSti 4.5 baserer seg på SOSI Vegnett 4.5, men har spesifisert et par avvik fra SOSI del 2.
(Høringsvers...

2014-01-10

11:13 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1011 (I prosess): Innføring av Undertype som del av datatypen Registreringsversjon
Datatypen ..REGISTERINGSVERSJON benyttes til å merke hvilken versjon av spesifikasjonen dataene er registrert i henho...

Also available in: Atom