General

Profile

Magni Busterud

Issues

Projects

Activity

2014-04-10

16:29 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1026: GrensepunkttypeKode
De 5 nye som er forelått:
Kronrøys = 20 Def: steinrøys med hjertestein hvor kongekronen er innhogd
Høifjeldskommisj...

2014-03-28

15:24 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1027 (I prosess): Etableringsdato
Kunne vært hevet til "Generelle typer" med en generell definisjon.
(Produktspesifkke definisjoner kan komme i tilleg...
15:19 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1026 (I prosess): GrensepunkttypeKode
Ønske fra ABAS, del 2 standardiseringen:
5 nye grensepunkttypekoder brukt på administrative grenser. Vi har lagt de ...

2014-03-06

14:37 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1022 (I prosess): Forretninger. Areal i forretning
En for mye assosiasjon (Link) mellom matrikkelenhetForretning og ArealIForretning.
Et bedre navn på ”ArealIForretnin...

2014-02-17

15:46 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #165: Endringer på kodeliser og objekttyper i Kulturkapitlet. Fremkommet ved etablering av produktspesifikasjon
<<CodeList>> KulturminneKategori
er brukt i matrikkelen, men fins ikke i kulturminnekapitlet. Kanskje fordi den ikk...

2014-02-04

10:42 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1016 (Til etterretning): Bygningstype. Ny standard. Kommer.
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Bygninger/-Bygningstypestandard/
Kartverket har deltatt i ut...

2013-11-20

15:48 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1006 (I prosess): Samme kodeliste i Sefrak og kulturminne?
Se spørsmål i vedlagte fil, SEFRAK.docx
Kontaktperson til RA?
Hvis vi får rask avgjørelse kan vi få samordnet dis...

2013-11-13

13:23 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1004 (I prosess): Bedre forklaring til målemetodekodelista
Matrikkelavdelingen foreslår endring av navn/forklaring til målemetodelista. Vi har også vært i kontakt med FKB miljø...
12:48 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1003 (Til etterretning): Samkjøring mot fagområde Eiendomsinformasjon. Innmeldt høringssvar 2013
Vedlagt høringssvar
12:29 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #999: Kodeliste "MyndighetKode" har navn KlimaOgForurensningsdirektoratet. Burde vært skiftet til Miljødirektoratet?
Dette er rettet i Eiendomsinformasjon 4.5

Also available in: Atom