Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
1076 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal feil i kommunenummerliste fra 4.5 I6 med flere fra tidligere STU 2021-03-23 10:44
1053 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Kodeliste MerkingFarge i Luftfartshinder 4.5 2015-08-20 16:25
1007 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Kommunenummer - endring pga sammenslåing Morten Borrebæk 2014-03-12 09:53
986 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal test12 2013-09-04 13:44
985 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Test Morten Borrebæk 2015-01-15 14:30
982 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Knutepunkt - beskrivelse om KP kan beskrives i 2 dim. (x,y) selv om data har z-koordinat 2013-06-05 01:03
981 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Kvalitet - bør differensiere bruk av nøyaktighet under datainnsamlingen. 2013-06-05 01:03
980 Innmeldte kommentarer Slettet Normal ..DATO * - Dato, nødvendig å kode med ukjent verdi i enkelte tilfeller. 2013-12-03 13:41
979 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Tekst - stedsnavneksempelet bør rettes 2013-06-05 01:02
978 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Tekst - kan tekstegenskaper lagres under alle typer objekter? 2013-06-05 01:02
977 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Høyde - bør være lovlig å registrere .. høyde * 2013-06-05 01:02
976 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Kurve - ikke krav om rett linje gjennom bygning 2013-06-05 01:02
975 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Terrenglinjer - er det OK at terrenglinjer både kan være .KURVE og .LINJE 2013-06-05 01:02
974 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Kystkontur - ikke henvisning til FKB-kap. med kapitler i objektkatalogen.Kystkontur kan også være .LINJE 2013-06-05 01:02
973 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Høyde og grunnrissreferanse må spesifiseres 2013-06-05 01:02
972 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal MEDIUM bør kunne kodes på Vann (kulvert) 2013-06-05 01:02
971 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal SERVTYPE ST = Stølsrettighet 2013-06-05 01:02
970 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Gårdsnummer-grense - ønske om kode for 2013-06-05 01:02
969 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Skytefeltområde bør flyttes til ABAS-kap 2013-06-05 01:02
968 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Rasteplass er definert bak i kodelista 2013-06-05 01:02
967 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Arealbruksgrense - ønsker at det kun er lovlig med et tema for arealbruksgrense 2013-06-05 01:02
966 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Bygninglinje generelt - brukes kun på bygning og annen bygning. Bygningsavgrensning fiktiv - bruks kun på bygning og annen bygning. 2013-06-05 01:02
965 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Damflate - presisere hvilke linjer som kan danne omriss av damflate. Ytre omkrets av anlegget, 6501 og 6099 (ny fiktiv). 2013-06-05 01:01
964 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Byggtype-lista fra GAB er mangelfull 2013-06-05 01:01
963 Innmeldte kommentarer Besluttet Normal Bygg-typ må ikke ha ledende nuller 2013-06-05 01:01
(1-25/853) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF