Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
22 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag om et nytt attributt (MobLandPrioritet) og en kodeliste som skal inn under generelle typer. Magnus Karge 2013-06-04 10:48
23 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SOSI Plan / Kommuneplan og Beskrivelse Kartverkets Admin bruker Admin 2016-01-08 09:07
26 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Håndtering av plandispensasjoner Erling Onstein 2013-06-04 10:58
31 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag om ny objekttype InnsjøRegulert Erling Onstein 2013-06-04 11:19
37 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Utvidelse av kodeliste Hinderflatetype Magnus Karge 2014-01-31 12:48
38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Flere koder i kodeliste høydereferansesystem 2014-03-05 13:50
39 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SOSI_Objekt/Registrerings-versjon omdøpes til Etableringsversjon Kent Jonsrud 2021-03-23 11:34
40 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal behov for ny kode i kodelista "FriluftslivTilrettelegging" i fagområdet friluftsliv Magnus Karge 2013-06-04 10:46
41 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Vannforerkomstelv i sosi er registert som flate/punkt et sted (i SOSI-format-realiseringen) og senterlinje et annet (i UML-modellen) . Hva er rett? (ref epost til SOSI-sekretarietet 2013-01-14 kl 11:46) Erling Onstein 2015-01-12 15:45
45 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal UML-modellering av constraints Erling Onstein 2015-01-15 13:03
47 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye objekttyper - behov 2015-01-15 13:18
48 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Arealfdormål, feil forklaring på kodeverdi 2080 Erling Onstein 2015-01-15 13:25
49 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Håndtering av dobbeltgeometri Erling Onstein 2015-01-15 13:04
51 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI-koding av jaktvald/jaktfelt Erling Onstein 2015-01-09 13:47
52 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI Skreddata oppdateres for egenskapen SkredStatistikkSannsynlighet Morten Borrebæk 2015-01-15 13:01
57 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal KulturminneArt - ny egenskap på Kulturminne 2015-01-15 13:00
65 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SYMBOl og TEKST i SOSI-data Erling Onstein 2015-01-15 12:57
67 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil i SOSI Del 2 Objektkatalogen - generelle typer Erling Onstein 2013-06-04 11:56
68 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Kommunenummer - kodeliste utvides Erling Onstein 2015-01-09 13:43
72 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Enkeltsaker / dispensasjon Erling Onstein 2014-02-04 12:40
75 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Modell for nasjonale planoppgaver Erling Onstein 2013-06-04 12:07
117 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Gyldighet til geografiske objekter - behov for felles prinsipper Erling Onstein 2013-06-04 12:09
119 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag til navntyper 2015-01-12 15:42
124 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Grunnlinjepunkt: forslag til definisjon 2015-01-09 13:52
125 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag til endring av definisjoner på objekttyper 2015-01-09 11:37
(1-25/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF