Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
1137 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal "høring" bør være lovlig verdi for SOSI_modellstatus Magnus Karge 2021-07-07 14:45
180 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Administrative og statistiske inndeling - nye behov Morten Borrebæk 2015-01-15 13:08
249 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adressekart - nye behov 2015-01-09 13:48
253 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adresseparsell - behov for ny objekttype 2015-01-15 12:53
48 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Arealfdormål, feil forklaring på kodeverdi 2080 Erling Onstein 2015-01-15 13:25
1008 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal ArealressursGrunnforhold - ny kode for konstruert Magnus Karge 2013-12-05 13:18
1088 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Assosiasjon mellom Kommune og SEFRAKminne 2018-01-18 13:18
226 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Avgrensning av Bru med FiktivAvgrensningForAnlegg Kent Jonsrud 2021-03-23 11:11
1120 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal avledede egenskaper i UML-modeller Tore Johnsen 2020-06-30 13:36
1059 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal avvik tekst vs. UML-modell I6 med flere fra tidligere STU 2016-02-16 15:52
245 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Barnetråkk 2013-06-04 16:11
1123 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal bedre forklaring i kravtekst for alle kravene som er tilknyttet GFM Magnus Karge 2020-07-14 15:58
1004 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Bedre forklaring til målemetodekodelista Kent Jonsrud 2021-03-23 11:05
1117 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal behov for å kunne angi referanser i en produktspesifikasjon I6 med flere fra tidligere STU 2020-01-08 13:18
1031 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal behov for attributt "eksternIdentifikasjon" Morten Borrebæk 2014-05-02 13:25
1018 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Behov for justeringer SOSI Vegnett (4.5.1, 4.6, 5.0?) Kent Jonsrud 2021-03-23 10:58
40 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal behov for ny kode i kodelista "FriluftslivTilrettelegging" i fagområdet friluftsliv Magnus Karge 2013-06-04 10:46
261 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Behov ved heving av kartdata til SOSI 4.0 2015-01-09 11:41
1062 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Beskrivelse av teksplassering og symbol Morten Borrebæk 2016-04-19 08:41
1075 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal Blomst vs. Blomsterbeplantning og hva skal den være subtype av I6 med flere fra tidligere STU 2016-10-28 16:29
1055 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Bruk av .DEF i sosi-fil I6 med flere fra tidligere STU 2016-01-08 15:11
1016 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Bygningstype. Ny standard. Kommer. 2014-02-04 10:42
1133 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal dårlige definisjoner av kodene i kodelista Synbarhet 2021-03-23 10:09
1042 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal datatype Kontakt/Eier fra Luftfartshinder 4.5 bør overføres til SOSI Generelle typer I6 med flere fra tidligere STU 2015-01-09 13:25
275 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal DATUM og PROJEKSJON skal inn på SOSI_objekt 2015-01-15 13:21
997 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Definisjon av oppdateringsdato og sluttdato Morten Borrebæk 2013-11-28 15:25
1089 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal definisjon feature type I6 med flere fra tidligere STU 2018-02-14 14:38
187 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Div Areal-egenskaper fra Matrikkelen (bl a sum av areal) må økes. 2015-01-15 13:21
984 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Egne felt for definisjoner, forklaringer/innstrukser i UML-modellen Magnus Karge 2013-06-05 12:45
1127 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal eksterne avhengigheter på produktspesifikasjonsnivå Kent Jonsrud 2020-08-19 16:19
262 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring av datatype 2015-01-15 13:27
1012 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring i definisjon av egenskapen FriluftEierforhold i Friluftsliv 4.1 Magnus Karge 2014-01-21 09:15
200 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring i kodelisten, kommuner 2015-01-12 15:44
1005 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endring i SOSI del 1 Kent Jonsrud 2021-03-23 11:01
164 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring på objekttypen KulturminneBygning 2015-01-15 13:08
271 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring utført etter offisiell versjon. 2015-01-15 13:28
1048 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer i fagområdet reindrift (tre tegn i kodelistene ReinbeitebrukerID og ReinbeitedistriktID) 2015-04-22 09:23
1036 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal endringer i kodelister Verneform, ForvaltningsmyndighetType, VernVerneplan Magnus Karge 2014-06-27 10:48
1019 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer i SOSI del 2 fra behov ved innføring av FKB-TraktorvegSti 4.5 Kent Jonsrud 2021-03-23 10:56
165 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endringer på kodeliser og objekttyper i Kulturkapitlet. Fremkommet ved etablering av produktspesifikasjon 2015-01-12 12:47
1058 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal endringer som bør vurderes ifm. en revisjon av SOSI Regler for UML-modellering I6 med flere fra tidligere STU 2017-01-07 19:53
1104 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Jordsmonn 2018-07-23 12:59
1107 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Luftfartshinder 2018-07-30 10:24
1113 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Vann 2018-08-23 09:30
1135 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal enhetlig bruk av termer i hele dokumentet Magnus Karge 2020-11-12 13:48
72 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Enkeltsaker / dispensasjon Erling Onstein 2014-02-04 12:40
1070 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal enumeration med måneder i landskapsarkitektur/generelle typer I6 med flere fra tidligere STU 2016-09-15 15:46
1047 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal EPSG-koder som tilsvarer UTM-sonene i Euref89 Morten Borrebæk 2015-03-26 08:29
1027 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Etableringsdato 2014-03-28 15:24
998 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal FeatureType Bygningspunkt er registrert i Kystkontur, men ser ikke ut til å være brukt. 2013-09-16 19:40
(1-50/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF