Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
22 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag om et nytt attributt (MobLandPrioritet) og en kodeliste som skal inn under generelle typer. Magnus Karge 2013-06-04 10:48
23 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SOSI Plan / Kommuneplan og Beskrivelse Kartverkets Admin bruker Admin 2016-01-08 09:07
26 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Håndtering av plandispensasjoner Erling Onstein 2013-06-04 10:58
31 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag om ny objekttype InnsjøRegulert Erling Onstein 2013-06-04 11:19
37 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Utvidelse av kodeliste Hinderflatetype Magnus Karge 2014-01-31 12:48
38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Flere koder i kodeliste høydereferansesystem 2014-03-05 13:50
39 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SOSI_Objekt/Registrerings-versjon omdøpes til Etableringsversjon Kent Jonsrud 2021-03-23 11:34
40 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal behov for ny kode i kodelista "FriluftslivTilrettelegging" i fagområdet friluftsliv Magnus Karge 2013-06-04 10:46
41 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Vannforerkomstelv i sosi er registert som flate/punkt et sted (i SOSI-format-realiseringen) og senterlinje et annet (i UML-modellen) . Hva er rett? (ref epost til SOSI-sekretarietet 2013-01-14 kl 11:46) Erling Onstein 2015-01-12 15:45
45 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal UML-modellering av constraints Erling Onstein 2015-01-15 13:03
47 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye objekttyper - behov 2015-01-15 13:18
48 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Arealfdormål, feil forklaring på kodeverdi 2080 Erling Onstein 2015-01-15 13:25
49 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Håndtering av dobbeltgeometri Erling Onstein 2015-01-15 13:04
51 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI-koding av jaktvald/jaktfelt Erling Onstein 2015-01-09 13:47
52 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI Skreddata oppdateres for egenskapen SkredStatistikkSannsynlighet Morten Borrebæk 2015-01-15 13:01
57 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal KulturminneArt - ny egenskap på Kulturminne 2015-01-15 13:00
65 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SYMBOl og TEKST i SOSI-data Erling Onstein 2015-01-15 12:57
67 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil i SOSI Del 2 Objektkatalogen - generelle typer Erling Onstein 2013-06-04 11:56
68 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Kommunenummer - kodeliste utvides Erling Onstein 2015-01-09 13:43
72 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Enkeltsaker / dispensasjon Erling Onstein 2014-02-04 12:40
75 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Modell for nasjonale planoppgaver Erling Onstein 2013-06-04 12:07
117 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Gyldighet til geografiske objekter - behov for felles prinsipper Erling Onstein 2013-06-04 12:09
119 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag til navntyper 2015-01-12 15:42
124 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Grunnlinjepunkt: forslag til definisjon 2015-01-09 13:52
125 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag til endring av definisjoner på objekttyper 2015-01-09 11:37
127 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Steinbrudd - forslag til ny definisjon 2015-01-05 15:18
129 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Presentasjonav tekster 2015-01-15 13:06
136 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Stedsnavn - endringer i kodeliste Språk og NAVNTYPE 2015-01-09 11:46
140 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forslag til nye objekttyper fra FKB Kent Jonsrud 2021-03-23 11:28
142 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Servituttmodellen må tilpasses SOSI 4.0 2015-01-15 13:24
148 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Matrikkelbehov - SOGN som gruppeegenskap 2015-01-12 12:49
151 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Uttak av endringer siden en gitt dato Morten Borrebæk 2013-06-04 13:12
154 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Utvidelse av kodeliste for kommunenummer 2015-01-12 12:43
160 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal TerrenglinjeVeg - forslag til ny definisjon 2015-01-12 15:43
161 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye objekttyper foreslått i Bygninger Kent Jonsrud 2021-03-23 11:24
164 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring på objekttypen KulturminneBygning 2015-01-15 13:08
165 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endringer på kodeliser og objekttyper i Kulturkapitlet. Fremkommet ved etablering av produktspesifikasjon 2015-01-12 12:47
173 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal GRUNNLINJENUMMER - Upresist navn og definisjon på egenskapen 2015-01-12 15:36
174 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal VA-data - mangelfull 2015-01-12 12:52
175 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Tettsted - egenskaper - endring av Påkrevet til Opsjonell 2015-01-15 13:23
179 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Justering av definisjon for Vegskulderkant 2014-01-31 13:23
180 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Administrative og statistiske inndeling - nye behov Morten Borrebæk 2015-01-15 13:08
186 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Øke fra T50 til T100 på ...PRODUKT_FULLT_NAVN 2015-01-09 11:45
187 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Div Areal-egenskaper fra Matrikkelen (bl a sum av areal) må økes. 2015-01-15 13:21
189 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Passpunktmålingene som en egen�punkttype. 2015-01-05 10:12
196 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Høyde på flate 2015-01-05 10:22
200 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring i kodelisten, kommuner 2015-01-12 15:44
203 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forslag om å fjerne geometritype 'område' for kulturminneBygning Morten Borrebæk 2015-01-05 15:28
209 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Terrengpunkter kan også benytte geomtetritype SVERM Morten Borrebæk 2015-01-06 10:47
212 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under Dvs. Kent Jonsrud 2021-03-23 11:14
(1-50/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF