Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #999

Kodeliste "MyndighetKode" har navn KlimaOgForurensningsdirektoratet. Burde vært skiftet til Miljødirektoratet?

Added by Anonymous about 8 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2013-09-17
Due date:
Standard:
SOSI standard Forurensning
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
busmag@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Denne kodelista ligger i dag i del 2 Eiendomsinformasjon og ikke i Forurensing. Bør uansett tas opp med Mijødirektoratet.

History

#1 Updated by Magni Busterud almost 8 years ago

Dette er rettet i Eiendomsinformasjon 4.5

#2 Updated by Magni Busterud almost 8 years ago

  • Standard changed from SOSI standard Eiendomsinformasjon to SOSI standard Forurensning

#3 Updated by Anonymous almost 8 years ago

  • Assignee set to Morten Borrebæk

Also available in: Atom PDF