Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #998

FeatureType Bygningspunkt er registrert i Kystkontur, men ser ikke ut til å være brukt.

Added by Anonymous about 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2013-09-16
Due date:
Standard:
SOSI standard Kyst og sjø
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magni.busterud@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Fant når vi hadde gjennomgang av Bygningspunkt i fagområde Bygg 4.5

Also available in: Atom PDF