Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #997

Definisjon av oppdateringsdato og sluttdato

Added by Anonymous about 8 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2013-09-16
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle konsepter
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
busmag@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Bør presisere at det er oppdatering- og slutt av databaseobjektet og ikke det fysiske objektet. Når det står bare "objektet" er det ikke så godt å vite.

History

#1 Updated by Anonymous almost 8 years ago

  • Assignee set to Morten Borrebæk

Also available in: Atom PDF