Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #990

SOSI-hodet. Kopidata

Added by Anonymous about 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2013-09-04
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle konsepter
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magni.busterud@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Bør bli 0..*.
I dag bare lov med 1.
Et objekt kan stamme fra flere kilder, f.eks FKB-bygg.

Also available in: Atom PDF