Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #984

Egne felt for definisjoner, forklaringer/innstrukser i UML-modellen

Added by Magnus Karge over 8 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2013-06-05
Due date:
Standard:
SOSI standard Retningslinjer for UML-modellering
Kontaktperson:
Arvid Lillethun
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
lilarv@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Definisjon/forklaring ligger i sosi-db som to ulike felt. Det blir feil både at en inneholder definisjoner og instrukser i samme felt. Dette gjelder ikke bare NRL. Sosi-sekretariatet bør snarest lage et opplegg der en pånytt deler denne informasjonen inn i to også i dokumentene. Dette må også organiseres i ny applikasjon som skal håndtere definisjoner mv for objektkatalogen og de enkelte objekttyper, egenskaper og kodelister. Eksempel er instrukser for vertikalt objekt ” her angis det hvilken type vertikalt objekt dette objektet er” , ” hvis "Annet" velges på vertikaltObjektType skal dette spesifiseres her”, ” her kan eier, innmelder og/eller kontaktperson til et vertikalt objekt og potensielt hinder angis”. Andre steder er det lagt inn ordentlig definisjon flaggstang: lang rett stang for heising av flagg, Petroleumsinnretning: innretning, installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Det er meget svakt standardisert innhold i feltet definisjon/forklaring også i andre kapitler. Dette må en ta tak i og bør også presiseres i instruks for standardisering av objektkataloger. Ber om tilbakemelding når forslaget er lagt inn i sosi saksinnmelding på rett sted.

Also available in: Atom PDF