Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #959

Se 9600088

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
1996-01-11
Due date:
Standard:
SOSI standard Kulturminner
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Kultur
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI UTGÅR

Kulturminne, fornminne osv. - skal disse også være definert som PUNKT
(Fornminne_pkt)?? Skal kunne ha -id på linje og punkt også. (kan både
være representert som linje, flate eller punkt

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 1996-01-11

#2 Updated by Anonymous almost 8 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Kulturminner
  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF