Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #67

Feil i SOSI Del 2 Objektkatalogen - generelle typer

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2010-04-06
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Erling Onstein
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Kap 6.2.15 og 6.2.19 ser ut til å være tilnærmet identiske. Den ene bør
kunne fjernes.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2010-04-06

Also available in: Atom PDF