Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #48

Arealfdormål, feil forklaring på kodeverdi 2080

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2011-09-28
Due date:
Standard:
SOSI standard Plan
Kontaktperson:
Elin Lisbakken
Bedrift, etat, virksomhet:
Vianova Systems AS
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG9
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI SEKR

Email 27.09.2011:
2080 er omtalt som parkering i reguleringsplan forslag (side 39) og som
parkeringsanlegg i reguleringsplan (side 57)..

http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Planlegging/Geografisk%20inform
asjon/Plan_Prodspek_Del3_3_SOSI_Reguleringsplanforslag_431_ver20110308.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Planlegging/Geografisk%20inform
asjon/SOSI_Prodspek_Del3_2_SOSI_Reguleringsplaner_431_ver20110310.pdf

Småting ... men en kunde hengte seg opp i det...

Kommentar:
I forskriftsendring i kartforskriften datert 2011-01-01 (se
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20101229-1828.html) ble forklaringen
til RpArealformål 2080 endret fra ”Parkeringsplasser – generalisert” til
”Parkering”. Dette ble også diskutert i SOSI Ag9 november 2010. Men i
lista som ble lagt fram i Ag9 nov 2010 var betegnelsen på 2080
”Parkeringsanlegg”

Det er nok denne endringen (og forandringen fra ag9-vedtaket 2010-11-09
til forskrift 01.01.2011) som ikke er skikkelig ”innført” i
produktspesifikasjon Reguleringsplanforslag.

Gjennomgang av SOSI Plan 4.3 viser:
RpArealformål 2080 har tekst ”Parkeringsanlegg” i SOSI Plan 4.3. Det er
feil iht forskriftendringen nevnt over.
KpArealformål 2080 heter ”Parkeringsanlegg”, det er også feil
FpArealformål 2080 har tekst ”Parkeringsanlegg”, det er også feil.

Noe å rette opp til SOSI Plan 4.5.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2011-09-28

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG9

Also available in: Atom PDF