Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #40

behov for ny kode i kodelista "FriluftslivTilrettelegging" i fagområdet friluftsliv

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2013-02-11
Due date:
Standard:
SOSI standard Friluftsliv
Kontaktperson:
Ingunn Limstrand
Bedrift, etat, virksomhet:
Direktoratet for naturforvaltning
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Det er behov for en ny kode "Badeplass" i kodelista
"FriluftslivTilrettelegging" slik at friluftslivsområder som har en eller
annen form for tilretteleggingstiltak (featureType
"FriluftslivTilrettelegging") også kan klassifiseres som badeplass ved
hjelp av attributtet "tilrettelegging".

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2013-02-11

#2 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Description updated (diff)
  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Friluftsliv

Also available in: Atom PDF