Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #38

Flere koder i kodeliste høydereferansesystem

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2013-03-22
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Mariann Nilssen
Bedrift, etat, virksomhet:
Avinor
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Del1

Gjelder kodeliste Høydereferansesystem.
EGM96, NN2000, NN1954, EGM2008

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Description updated (diff)
  • Assignee set to Anonymous
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2013-03-22

#2 Updated by Magnus Karge over 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Generelle typer

Also available in: Atom PDF