Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #279

Generellt Samferdselspunkt

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2006-03-14
Due date:
Standard:
SOSI standard Samferdsel generell
Kontaktperson:
Anne Grete Skårnes
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens vegvesen Vegdirektoratet
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7a
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

13.mars 2006:
Har fått tilbakemelding om at alle flyplasser nå har fått offisielle navn.
Det er bra men i vår ruteplanlegger har vi enda et problem. Når vi søker
på flyplasser får vi bare treff på ca halvparten av flyplassene. Dette
skyldes at punktet for flyplass ligger for langt ifra veg. Det hadde
derfor vært ønskelig å få lagd punkttema for alle flyplasser som har en
plassering så nær veg at det går å ruteplanlegge til og fra alle
flyplasser. Ved å sette punktet på flyplassterminalen i stedet for
flystripa kan man oppnå dette.
Anne Grete Skårnes
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Veg- og trafikkavdelingen
Systemseksjon
Telefon: 94816630 / 22073986
E-post:
-------------
13.mars 2006 Johnny Andersen:
Vegvesenet ønsker et ”samferdselspunkt” som de kan foreta
avstandsberegninger til/fra. For Oslo så vil det være greitt med et
sentralt punkt . Her har vi valgt Stortorvet.
Hva så med Gardermoen. Her vil det være behov for et punkt for følgende
punkter
1.       Flyplassen i seg selv
2.       Fly / buss
3.       Fly / privatbil
4.       Fly / tog
5.       Fly / ekspedisjonsted frakt
 
Spørsmålet er om det skal lages slike punkter eller om det holder med et
for flyplassen og et for et ”samferdselssted”. Men hva skal dette bli ?????
I SSR har vi et punkt på rullebanen hvor vi har et riktig stedsnavn. Men
utover dette har vi kun ”tenkt” på de utfordringene som det er med et
”samferdselspunkt”. Jeg tror at dette er noe som et annet miljø en
stedsnavnmiljøet bør vurdere og løse.
Hvilken EPS bruker dere for å ”søke på” et sted ?? Hvis dette hadde vært
et kryssøk i en by så er det forståelig at der har en liten faktor, men
for flyplasser så er det vel rimelig glissent i Norge. Så da bør det vel
være en noe større ”ring” som er søkefaktoren og at denne relaterer seg
til det punktet dere har for av/påstigning.
Dette er den samme diskusjonen vi har vedr. stasjoner. En stasjon for
Jernbaneverket er midt på spor 1 og ikke relatert til stasjonsbygningen.
Siden avstandsberegningene skal gjelde både for vei og jernbane så bør vel
fagetatens mening veie tungt.
Dvs at flyplasspunktet blir liggende på rullebanen og ikke på
avgangshallen. Har du motforestillinger ??
 Johnny Andersen
 
 
SOSI-sekretariatet 02.01.06: Må diskuteres i videre arbeidet med
ruteplanlegging, transportplaner etc. I SOSI 4.0 er det innført ny
objekttype Samferdselsknutepunkt med definisjon "representerer knutepunkt
for overgang mellom ulike samferdselsformer".

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2006-03-14

#2 Updated by Erling Onstein over 7 years ago

  • Description updated (diff)
  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Samferdsel generell

Sees på videre i arbeidet med Intermodale nettverk. Dette er et relevant tema i Inspire Transport Network

Also available in: Atom PDF