Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #271

Endring utført etter offisiell versjon.

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-01-04
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
Gerd Mardal
Bedrift, etat, virksomhet:
SK
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Abas
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI SEKR

SOSI-sekretariatet har oppdaget en del feil i multiplisiteten for en del
objekttyper.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-01-04

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF