Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #265

Feilrettinger i modellen

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-02-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Råstoffutvinning
Kontaktperson:
Thorolf Trolsrud
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk, SOSI-sekretariatet
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Brukernavn (tildelt) ikke kjent i Redmine: Thorolf Trolsrud
Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Råst
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI SEKR

http://www.statkart.no/sosi/PDF/
Rettet følgene feil:
- Egenskapen mektighet50% endret til mektighetFemtiProsent. Grunn, man kan
ikke benytte 50% i
navnet ved GML.
- Lagt inn noen manglene egenskaper i applikasjonsskjemaer:
SandGrusOmråder, GeolVerdivurdering
- Byttet ut ) med ] i multiplisitet for egenskapen altForekomstNr på
flere objekttyper.
- Endret multiplisitet på egenskapen rastoffReserver i objekttypen
MalmRegistrering. Denne var satt
som obligatorisk, men skal være opsjonell i samsvar med definisjonen av
denne.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-02-13

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Råstoffutvinning

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG6

Also available in: Atom PDF