Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #263

Lagt inn manglene egenskaper i datatype

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-02-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Eiendomsinformasjon
Kontaktperson:
Thorolf Trolsrud
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk, SOSI-sekretariatet
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Brukernavn (tildelt) ikke kjent i Redmine: Thorolf Trolsrud
Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Beite
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI SEKR

http://www.statkart.no/sosi/PDF/
Lagt inn egenskapene seksjonsnummer og festenummer på datatypen
matrikkelnummer i SOSI
realiseringen på objekttypen Beitebesetning i samsvar med
apllikasjonsskjema.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-02-13

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Eiendomsinformasjon

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF