Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #262

Endring av datatype

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-02-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Fastmerker
Kontaktperson:
Morten Borrebæk
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG3
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Brukernavn (tildelt) ikke kjent i Redmine: Thorolf Trolsrud
Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Fm
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI SEKR

http://www.statkart.no/sosi/PDF/
Endret datatype fra Dato til Date for egenskapene:
fastmerkeEtableringsdato, fastmerkeIdDato og beregningsDato i
applikasjonskjema.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-02-13

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Fastmerker

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG3

Also available in: Atom PDF