Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #249

Adressekart - nye behov

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-06-07
Due date:
Standard:
SOSI standard Adresser
Kontaktperson:
Torbjørn Trageton
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Adr

I arbeidet med utkast til nasjonal standard for adressekart er vi komne
til ytterlege behov for sosikodar i SOSI-objektktalog og eit standard
presentasjonssymbol (felles for dei tre ulike typar objekt). Objekta er:
1 adressenamnskilt
2 adressenummertilvisingsskilt
3 karttavle som viser adressenumra i eit område
I det digitale adressekartet i M<1:8000 vil det vera vanskeleg å redigere
namn og nummer i lesbar form. Her er forslaget at kartet viser plassering
av adresseskilta med eit enkelt symbol (eit kvadrat med svart kant og
bokstav A inni ruta). Ved peiking på eit slikt symbol skal koma opp
adresseparsellnamnet dersom symbolet gjeld objekt 1, adressenamn og
aktuelle tilvisingsnummer dersom det er objekt nr. 2 og adressenamn,
lågast og høgste nr + tavle dersom symbolet er av type 3.
Vonar på snarleg avgjerd både på spørsmålet om SOSI-kodar og i høve til
forslaget til standard presentasjonssymbol for kommunale adresseskilt.
(Skilta vil bli etter avtale med Statens vegvesen bli forvalta i NVDB sin
skiltbase (utviding av informasjonsinnhaldet i denne.)  
Mvh
Torbjørn Trageton

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-06-07

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Adresser

Also available in: Atom PDF