Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #248

Innspill og spørsmål i forbindelse med egnskaper osv.

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-06-11
Due date:
Standard:
Standardiseringsringen i Kartverket
Kontaktperson:
Anders Skoglund
Bedrift, etat, virksomhet:
Norsk polarinstitutt
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Annet,vann
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI AG4,SEKR

I forbindelse med at SOSI-kontroll for 4.0 har blitt lagt ut, har vi kjørt
igjennom dataene våre, og har et par spm./kommentarer i forbindelse med
meldingene som kommer opp:
-         Hvordan er det egentlig: er * tillatt når vi ikke kjenner
faktisk verdi til et attributt (vannbr på enstrekselver, høyde over bakken
og andre manglende attributtverdier på noen fastmerker)?
-         Hva betyr feilmeldingen i SOSI-kontrollen: ”Feil: Geometritypen
er feil: Type er KURVE, sjekk Ledning”, når geometritypen på
Ledning-objektene i dataene våre faktisk er .KURVE? Tilsvarende forekommer
i andre temaer også.
 
Forøvrig:
-         Vi registrerer at fotogrammetrisk skille mellom grunt og dypt
vann er lagt i papirkurven i standarden, men vi ønsker at den aktiveres
igjen.
-         Våre nyeste flybilder er fra 1990, og vi har brukt nyere
satellittbilder for å digitalisere endringer i brefrontene i sjøen. Da har
vi kun digitalisert brefrontene, slik at vi sitter igjen med et
kurveobjekt som kobles til kystlinjetemaet. Hvordan bør vi kode dette
temaet? Vi har benyttet objekttypen Kystkontur med Kysttyp 6 (brefront i
sjø), men dette gir feilmelding i kontrollen, flateavgrensningstema som
ikke avgrenser noen flate.
-         For bretemaer ønsker vi en mulighet for å skille på de
bregrensene som går på land, og de som går i sjø. Kystkontur/Kysttyp 6
aksepteres ikke som grense for flate SnøIsbre-objekttypen.
 
Inntil vi får en avklaring på dette, lar vi sosi-filene ha de ”feil” som
de har i dag.
SOSI-sekretariatt 2007-11-19

 • er ikke tillatt for å si at en ikke har noen verdi når denne er
  påkrevet. Dette gir feil i SOSI-kontroll. * benyttes for kompaktifisering
  der et gruppeegenskap har flere egenskaper. eks. ..KVALITET 11 * 3
  (målemetode totalstasjon, nøyaktighet ukjent, men dårlig/ikke synlig i
  flybilde/modell. Dersom egenskapen er opsjonell, unnlates det å ta med
  selve egenskapen i SOSI-fila.

Vedrørende feilmelding på .KURVE. ILedning er et geometriløst objekt, og
skal ikke har geometri, derav feilmelding. Forøvrig må det gåes nærmere
gjennom datafile som er vedlagt.

Fotogrammetrisk skille mellom grunt og dypt vann ? Hva var navnet på denne
objekttypen eller egenskapen?

Flateavgrensningstema som ikke avgrenser noen flate. Dette er en test i
SOSI kontroll som kan slåes av (5.5). Spesielt for testing mot SOSI
generell objektaktalogen bør denne testen vurderes. Dersom testing mot
produktspesifikasjon bør denne testen være med.

Brefront.
Kystkontur har som beskrevet egenskapen Kysttype, hvor kode 6 står for
brefront i sjøen. I modellen for isbre er det kun isbrekant som er
avgrensning. Her har vi en inkonsistens i standarden. Foreslår å legge inn
i modellen for isbre at en isbre kan avgrenses av Isbrekant og Kystkontur
med kysttype 6 (brefront i sjøen). Må vurderes av fagmiljøet, ønsker
tilbakemelding fra AG4 eksperter.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

 • Status changed from Til etterretning to I prosess
 • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-06-11

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

 • Standard changed from Feil under import to Standardiseringsringen i Kartverket
 • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG1

#3 Updated by Joan Peel Hansen almost 7 years ago

Angående den siste avsnitt nedenfor, dvs.:
<<
Brefront.
Kystkontur har som beskrevet egenskapen Kysttype, hvor kode 6 står for
brefront i sjøen. I modellen for isbre er det kun isbrekant som er
avgrensning. Her har vi en inkonsistens i standarden. Foreslår å legge inn
i modellen for isbre at en isbre kan avgrenses av Isbrekant og Kystkontur
med kysttype 6 (brefront i sjøen). Må vurderes av fagmiljøet, ønsker
tilbakemelding fra AG4 eksperter.

Jeg er én av Kartverket Sjø (Sjødivisjonen) sin representanter til SOSI Kyst og Sjø referanse gruppe.
På Sjødivisjonen er vi ikke interessert i selve isbre objektet.
Men vi er derimot meget interessert i isbreer som har klart å nå sjøkanten,
og dermed er blitt en del av kystkontur!

Sjødivisjonen har ingen ting å si om hva en isbre kan være avgrenset av.
Enten kan evt. geografiske sammenfallende Isbrekanter og Kystkonturer med kysttype 6 (brefront i sjøen) eksistere i hvert sitt datasett, eller de Isbre-ansvarlige kan få lov til å bruke begge to som grenser til deres objekt Isbre. De Isbre eksperter får lov til å bestemme hva de vil ha.

Vi fra Sjødivisjonen trenger, i alle fall, Kystkontur med kysttype 6 (brefront i sjøen) av og til,
selv etter årets varmeste sommer som er målt noensinne (i alle fall i Stavanger) !

Mvh Joan Peel Hansen, Kartverket Sjø

Also available in: Atom PDF