Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #229

Feil rekkefølge i gruppeelement ..ADRESSEBRUKSENHET

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2007-10-10
Due date:
Standard:
SOSI standard Adresser
Kontaktperson:
Olav Jenssen
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Adr
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI SEKR

Rekkefølgen på basiselementene skal være: etasjeplan, etasjenummer og
løpenummer
Rekkefølgen er konsistent i UML modell og SOSI realisering. Dessuten er
ikke egenskapen kompaktifisert. Dvs at det kan gjerne skrives ut i den
rekkefølgen som foreslås uten at vi trenge rå gjøre noen endring i
standarden.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-10-10

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Adresser

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF