Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #225

Objekttyper og egenskaper

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-11-20
Due date:
Standard:
SOSI standard Adresser
Kontaktperson:
Thorolf Trolsrud
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Brukernavn (tildelt) ikke kjent i Redmine: Thorolf Trolsrud
Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Adr
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI AG5,SEKR

Ved gjennomgang av applikasjonsskjema/modellen Adressepunkt ble det
oppdaget feil i SOSI_DB.
Objekttypen Adresse er abstrakt ifølge modellen, i SOSI_DB var den ikke
det. Nå rettet i samsvar med modellen.
For Objekttypen Matrikkeladresse er det en kommentar i modellen om at
Seksjonsnummer skal ikke være med MatrikkeadresseID. I SOSI_DB var den
med. Nå fjernet i samsvar med modellen.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-11-20

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Adresser
  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF