Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #223

Objekttypen Idrettsanlegg - Nye geometrityper: Punkt og Flate�Ny egenskap: AnleggsKategori

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-11-22
Due date:
Standard:
SOSI standard Bygningsmessige anlegg
Kontaktperson:
Sonja Aasen
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Bygnan

4 Forslag til endringer i kapittel 7 i Fagområde: Bygningsmessige
anlegg

4.1 Oppsummering

Det foreslås følgende tilegg til Generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygningsmessige anlegg.

Objekttypen Idrettsanlegg - Nye geometrityper: Punkt og Flate
Ny egenskap: AnleggsKategori

Det er behov for å kunne skille mellom ulike typer idrettsanlegg i et
kart, samt vise et idrettsanlegg som punkt eller flate. Kultur- og
kirkedepartementets kategorisering av idrettsanlegg på
http://www.idrettsanlegg.no/index.jsp er brukt som utgangspunkt for kodene
på egenskapen anleggsKategori.

Nedenfor følger forslag til endringer i kapittel 7 i Fagområde:
Bygningsmessige anlegg. Alt som er markert med rødt er forslag til tillegg.
4.2 OJEKTTYPE og EGENSKAP
Tekniske anlegg for kultur, lek, m.m
7.1.8.4 Idrettsanlegg

Egenskapsnavn
SOSI-navn
Verdi
-
+
Restriksjon
Geometri
Kurve/Punkt/Flate

..OBJTYPE
Idrettsanlegg
1
1

anleggsKategori
..ANLEGGSKATEGORI

0
1

anleggsKategori ANLEGGSKATEGORI

SOSI-navn syntaksdefinisjon
Kodenavn
Definisjon/Forklaring
Kode
.DEF
..ANLEGGSKATEGORI H2

Aktivitetsanlegg

1

Aktivitetssal

2

Bad og svømmeanlegg

3

Bowlinganlegg

4

Bueskytteranlegg

5

Diverse anlegg

6

Flerbrukshall

7

Fotballanlegg

8

Friidrettsanlegg

9

Friluftsliv

10

Golfanlegg

11

Hestesportanlegg

12

Idrettshus

13

Isanlegg

14

Luftsportanlegg

15

Motorsportanlegg

16

Skianlegg

17

Skyteanlegg

18

Squashanlegg

19

Tennisanlegg

20

Turnanlegg

21

Vannsportanlegg

22

Thorolf Trolsrud 25.11.2007
Det blir feil å legge til geometritypene Flate og Punkt på gjeldene da
gjeldene objekttype er en avgrensning av et Idrettsanlegg. Riktig blir å
fjerne Kurve som geometri på objekttypen, legge inn geometritypene Flate
og Punkt med egenskaper som foreslått.
Videre opprette en ny objekttype IdrettsanleggGrense med geometritypen
Kurve uten egenskapen anleggskategori.
Lage deretter en assosiasjon mellom flaten og grensen.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-11-22

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Subject changed from Objekttypen Idrettsanlegg - Nye geometrityper: Punkt og FlateNy egenskap: AnleggsKategori to Objekttypen Idrettsanlegg - Nye geometrityper: Punkt og Flate�Ny egenskap: AnleggsKategori
  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Bygningsmessige anlegg

Also available in: Atom PDF