Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #22

Forslag om et nytt attributt (MobLandPrioritet) og en kodeliste som skal inn under generelle typer.

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2013-02-01
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Ingunn Limstarnd
Bedrift, etat, virksomhet:
DN
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Assignee set to Magnus Karge
  • Start date changed from 2013-05-30 to 2013-02-01

Also available in: Atom PDF