Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #219

STATUS med en kode for tenkt tatt i bruk

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-11-23
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
SOSI-kurs
Bedrift, etat, virksomhet:
Oslo kommune
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI AG1,AG7b

Ønske om ny kode på STATUS - tenkt tatt i bruk (konstruksjon som er laget
for framtidig bruk). Eksempel kan være ledning/rør som legges for
framtidig bruk. Behovet er bla pga historikken som er påkrevet i
arkivloven.
27.11.2007 Johnny Andersen, Statens kartverk Land: Siden begrepet STATUS
er brukt flere steder innenfor SOSI, burde vel begrepet nevnt her heller
hete LEDNINGSSTATUS.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-11-23

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG1

Also available in: Atom PDF