Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #212

Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under Dvs.

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2007-12-21
Due date:
Standard:
SOSI standard Plan
Kontaktperson:
Arnulf Haugland
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
hauarn@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG9
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Brukernavn (tildelt) ikke kjent i Redmine: Magni Busterud
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI SEKR

Her kommer et innspill i forhold til ordbruk i standarden PblTiltak.
I tabellen KARTREG (hentet fra del 2 Plan) står det under kodenavn:

Ikke innmålt i kartet
Innmålt i kartet

Her burde det stått registrert i stedet for innmålt, da det ikke er noen
krav om måling. Vi anbefaler å kun flytte omrisset fra PblTiltak til FKB
Bygning.

Dette bør etter vår mening rettes opp i neste versjon.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-12-21

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Subject changed from Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under Dvs. to Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under �Dvs. ����
  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG9

#3 Updated by Berit Nordtug almost 6 years ago

  • Subject changed from Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under �Dvs. ���� to Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under Dvs.
  • Assignee set to Morten Borrebæk
  • E-mail kontaktperson changed from ukjent to hauarn@kartverket.no

#4 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Assignee changed from Morten Borrebæk to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF