Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #209

Terrengpunkter kan også benytte geomtetritype SVERM

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2008-01-22
Due date:
Standard:
SOSI standard Terrengform
Kontaktperson:
Morten Borrebæk
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG3
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Terr

Dagens beskrivelse av terrengpunkt er som følger:

Det er kommet følgende synspunkter på modellen:

1. Egenskapene Terrengpunkt, Forsenkningspunkt, Topunkt og DTMPunkt
mangler geometritype Sverm.
2. I merknadene er SOSI realiseringens geometrityper benyttet, Bør angis
disse generelt slik at disse også er gjeldende for GML.

3. For dybdepunkt gjelder samme problematikken, men der er geometritype
Sverm angitt for punkter. Men det står at posisjon er påkrevet, mens
punkter er opsjonelt. Kan tolkes slik at dette er en tilleggsinformasjon
til posisjo, hvilklet det ikke er.

Morten B 2008-01-21
På bakgrunn av punktene over foreslås følgende modell:

1. eenskape punkter med datatype Sverm angis for Terrengpunkt,
Forsenkningspunkt, Topunkt og DTMPunkt . Både posisjon og punkter angis
opsjonelt, med en merknad om at en av disse skal benyttes.

2. Merknadene er gjort mer generelle, ikke SOSI syntaks spesifik.

3. For Dybdepunkt er posisjon og punkter angit opsjonelt, med en merknad
om at en av disse skal benyttes..

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-01-22

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Terrengform

Also available in: Atom PDF