Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #203

Forslag om å fjerne geometritype 'område' for kulturminneBygning

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2008-02-25
Due date:
Standard:
SOSI standard Bygninger
Kontaktperson:
Olav Jenssen
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Bygg

I henhold til SOSI 4.9 Bygninger kan KulturminneBygning angis som et
område (flate). Men det er ikke spesifisert noe avgrensningsobjekt.
Vi foreslår at geometriegenskapen område (dvs flate) slettes fra
objekttypen KulturminneBygning. Objekttypen er i utgangspunktet knyttet
til objekttypen Bygning (eller Bygningsendring), og vil utgjøre en del av
bygningen. Dvs at KulturminneBygning ligger innenfor den objekttypen den
er assosiert med (som har definert avgrensningslinjer) , og angis bare som
et punkt.
Dersom noen har innsigelser mot dette ber vi om tilbakemelding innen 2
uker, dvs mandag 10 mars.
 Morten B.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-02-25

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Bygninger

Also available in: Atom PDF