Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #200

Endring i kodelisten, kommuner

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2008-02-26
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
Thorolf Trolsrud
Bedrift, etat, virksomhet:
SK
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Brukernavn (tildelt) ikke kjent i Redmine: Thorolf Trolsrud
Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Abas

Ny kommune i Møre og Romsdal
Fra 1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei i Møre og
Romsdal fylke slått sammen til en ny kommune 1505 Kristiansund. Kommunen
vil få om lag 22 500 innbyggere og et totalareal på om lag 87 km2.
Fra 1. januar 2008 ble det foretatt en grenseregulering mellom kommunene
1567 Rindal kommune i Møre og Romsdal fylke og 1612 Hemne kommune i
Sør-Trøndelag fylke. I alt 4 personer ble overflyttet. I fra samme dato
ble det foretatt en grenseregulering mellom kommunene 1902 Tromsø og 1936
Karlsøy i Troms fylke. Medførte overflytting av grunnkrets 4508 Finnkroken
(50 personer) i fra Tromsø kommune til Karlsøy kommune hvor grunnkretsen
har fått nummer 0116.
Kodelistene er rettet i modellene, og SOSI_DB

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-02-26

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger

Also available in: Atom PDF