Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #196

Høyde på flate

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2008-02-28
Due date:
Standard:
SOSI standard Innsjøer og vassdrag
Kontaktperson:
Lars Eggan
Bedrift, etat, virksomhet:
Norconsult Informasjonssystemer AS
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG4
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Vann

Er i tvil om bruk av ..HØYDE skal være lov å bruke på .FLATE.
Eksempelvis objekttype INNSJØ som har ..HØYDE definert (se FKB Vann).
Ser man på definisjon av ..HØYDE:
Høyde kan for enkeltpunkt, eller linjer/kurver med samme høyde (f.eks.
høydekurver) angis med det spesielle egenskapsnavnet HØYDE som er definert
til å være punktets høyde over høydereferansen angitt i meter med
eventuelle desimaler.
Et punkt kan angis i de 3 "dimensjoner" på en av disse metodene:
..HØYDE 232.3 ..NØH ..NØD
..NØ 123456 123456 2323 123456 123456 2323
1234567 1234567
Men ..HØYDE for Innsjø er mer en vanlig egenskap, og burde derfor IKKE
hete ..HØYDE.
Dette gjelder både for SOSI 3.4 og SOSI 4.0

Hei

Jeg foreslår heller å justere definisjonsteksten til ..HØYDE noe, f.eks i
en merknad, slik at ..HØYDE fortsatt kan benyttes til høydekurver og til
innsjøflater.

Def i dag (--> fant ikke den oppgitte def):
et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert
referanseflate [H]

Forslag til merknad:
Egenskapen kan også benyttes til kurveobjekter som består av flere punkt
med samme ..HØYDE (f.eks høydekurver) og på flateobjekter som er dannet av
kurver som har samme ..HØYDE (innsjø).

mvh
Magni B.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-02-28

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Innsjøer og vassdrag

Also available in: Atom PDF