Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #189

Passpunktmålingene som en egen�punkttype.

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2008-04-25
Due date:
Standard:
SOSI standard Adresser
Kontaktperson:
Kjell-Rune Standal
Bedrift, etat, virksomhet:
Etat for byggesak og private planer�Bergen kommune
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG3
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Adr

I forbindelse med nykartlegging i Bergen har vi målt
inn en del passpunkt med Spidernett (Leica's GPS-nett i Hordaland).
 
Vi har da målt mot Leicas nærmeste base
(f.eks. på Os og i Sund kommune).
Vi har hentet inn målingene som punktkoordinater,
og beregnet/ analysert målingene i Gisline.
Resultatet av kontrollene vi har tatt har vært bra
(nøyaktighet innenfor 2-3 cm)
 
Dette er en annen målemetode enn det vi har brukt før.
I Bergen har vi et hovednett (pkt.type H),
som er en fortetting av landsnettet (statiske målinger).
Vi har også et kommunalt detaljnett (pkt.type K).
Disse punktene er målt fra nærmeste hovednettspunkt
(innenfor 1 km) som stjerneformsmåling i sanntid.
 
Det er ønskelig å skille ut passpunktmålingene som en egen
punkttype.
I fastmerkestandarden kan vi velge punkttype A (annet),
og i den nye Sosistandarden kan vi velge punkttype X
(satelittbasert punkt).
Dette blir litt diffust i dette tilfellet.
 
Er det mulig bestemme en ny punkttype for passpunktmålingene,
f.eks. pkt.type P?
 
 
 
Vennlig hilsen
 
Kjell-Rune Standal
Seksjon Eiendomsmåling
Etat for byggesak og private planer
Bergen kommune
Tlf. 55566236
E-post:

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-04-25

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Subject changed from Passpunktmålingene som en egenpunkttype. to Passpunktmålingene som en egen�punkttype.
  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Adresser
  • Bedrift, etat, virksomhet changed from Etat for byggesak og private planerBergen kommune to Etat for byggesak og private planer�Bergen kommune

Also available in: Atom PDF