Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #187

Div Areal-egenskaper fra Matrikkelen (bl a sum av areal) må økes.

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2008-04-28
Due date:
Standard:
SOSI standard Bygninger
Kontaktperson:
Olav Jenssen
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Brukernavn (tildelt) ikke kjent i Redmine: Magni Busterud
Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Bygg
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI AG5,SEKR

Tilstrekkelig å øke fra D6 til D7 på disse egenskapene?
Eksempel:
..ETASJEDATA
...SUM_ANTALLBOENH 0
...SUM_BRUKSTILBOL 0.0
...SUM_BRUKSTILANN 14688.0
...SUM_BRUKSARTOT 14688.0
...SUM_ALT_AREAL 0.0
...SUM_ALT_AREAL2 0.0

Gjelder også Bruksarealannet og bruksarealtotalt fra D6 til D7
Bruksareal fra d5 til d6?

OIav, Morten og Gerd 2008-10-23.
Olav skal vurdere denne nærmere og gi tilbakemelding

Olav Jenssen 2008-11-04
Alle arealer bør økes med ett siffer.l Areal på etasjenivå til D7 og på
bruksenhetsnivå til D6. Har ikke undersøkt hvor store arealer som finnes,
men det bør være nok.

Avklaring fra produksjonsbasen:
Hei!
Største bruksareal totalt på etasje er 78165 i produksjon.
Største bruksareal på bruksenhet er 11700 i produksjon.
Arealene kan max ha en desimal.
 
I GAB er det max 3 sifre i areal på bolig, og 6 sifre i arealer på etasje.
Byggs sumfelt fra etasjearealer er 7sifret. I GAB er det ikke desimaler på
arealene.
 
Skulle tro at det holdt med 7 sifre inkludert en desimal på etasje og
bruksenhet, og 8 på bygg?
 
Hilsen Jorunn

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-04-28

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Bygninger

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF