Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #186

Øke fra T50 til T100 på ...PRODUKT_FULLT_NAVN

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2008-04-28
Due date:
Standard:
SOSI standard Bygninger
Kontaktperson:
magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Brukernavn (tildelt) ikke kjent i Redmine: Magni Busterud
Standard ikke kjent i Redmine: FKB,SOSI standard Bygg
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI SEKR

..PRODUKT_FULLT_NAVN T50, bør få T100
Blant annet Matrikkelen har lengre Fullt navn enn T50.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-04-28

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Bygninger
  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF