Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #179

Justering av definisjon for Vegskulderkant

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2008-07-02
Due date:
Standard:
SOSI standard Vegsituasjon
Kontaktperson:
Lars Mardal
Bedrift, etat, virksomhet:
SK
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7a
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Det har vært uttrykt ønske om å presisere definisjonen for Vegskulderkant.
Nytt forslag til definisjon er som følger:

den delen av vegarealet som ligger utenfor vegdekkekanten. Som regel
kjørtbart område.

Merknad:
inkluderer i tillegg rom for rekkverk etc.

1. september 2008

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-07-02

#2 Updated by Erling Onstein over 7 years ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Vegsituasjon

2014-01-31:
I Vegsituasjon 4.5 har Vegskulderkant ingen definisjon. Burde brukt forslaget!

Also available in: Atom PDF