Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #175

Tettsted - egenskaper - endring av Påkrevet til Opsjonell

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2008-08-19
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
SOSI-sekretariatet
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Abas
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI AG5,SEKR

Egenskapsnavnet tettstednavn knyttet til Tettsted er en offisiell
navneliste i SSB. Tettstednummer er en kodeliste i SSB. For at det skal
være valgfritt å benytte begge egenskapene er tettstednavn endret fra P
til O. Da er ID-en lik Skolekrets, Valgkrets bl.a.

SOSI-sekretariatet ber om eventuelle innvendinger til dette innen 31.
august 2008

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-08-19

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF