Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #174

VA-data - mangelfull

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2008-08-29
Due date:
Standard:
SOSI standard Ledningsnett
Kontaktperson:
Øyvind Bakke
Bedrift, etat, virksomhet:
Sweco Norge AS
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7b
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Ledn

Ser at 82xx ikke er spesielt endret.
 Ved innmåling av data etter utførelse er det hele tiden et problem at
kummer ikke er definert bedre. Det er forskjell på kummene, det være seg
Vannkum, Spillvannskum, Overvannskum, Felleskum og videre savnes det egen
kode for EL-kummer. Alt dette er beskrevet i kommunenes VA-databaser
(oftest Powel Gemini databaser) og er mer utfyllende enn sosi. Ved
beskrivelse av dokumentasjon for hvordan innmåling av nyanlegg skal
foretas må vi be om en tilleggskoding ut over sosi. Det er dumt og vil
medføre mange innmålingsfeil, som kunne vært unngått med en utvidet og
bedre sosi-temakoding. Det er et reelt behov.
 En annen ting som jeg har oppdaget:
Koden for renseanlegg ”8268 renseanlegg” finner man dessuten igjen i 6223
og 6327. Hva er forskjellen og hva bør brukes?

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-08-29

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Ledningsnett

Also available in: Atom PDF