Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #173

GRUNNLINJENUMMER - Upresist navn og definisjon på egenskapen

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2008-08-29
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
Trond Espelund
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Abas
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI AG5,SEKR

grunnlinjenummer GRUNNLINJENUMMER
Definisjon: angivelse av nummeret på grunnlinjen

SOSI-navn syntaksdefinisjon
Det er punktene som danner grunnlinjen som er nummerert. Det finnes ca 100
punkter langs kysten som er nummerert og som det er ”strekt” linjer
mellom. 
Egenskapen bør hete: GRUNNLINJEPUNKTNUMMER, og definisjonen kan f.eks
være: angivelse av numrene på punktene som danner grunnlinjen. 
Trond Espelund 280808:
Det er selvsagt de diskrete grunnlinjepunktene som definerer
grunnlinjen(e), og det finnes 103 grunnlinjepunkter langs kysten av Norges
hovedland/Fastlands-Norge.
De har betegnelsene NM01-NM103 (burte egentlig vært to ledende nuller, men
man regnet med å komme under 100 punkt. Etterpå kom 3 uteglemte i tillegg,
og endte på 103!). NM står for Norway Mainland.
Ingen norske grunnlinjepunktnumre har mer enn 5 tegn, så kanskje
GRUNNLINJEPUNKTNUMMER T5 holder?
Din definisjon syns jeg er grei nok.
SOSI-sekretariatet 290808:
Vi beholder SOSI-navnet GRUNNLINJENUMMER for å være bakoverkompatible.
Egenskapsnavnet kan endres til grunnlinjepunktnummer for å være mer
presise i navningen - som foreslått. Tekststrengen endres fra T30 til T5.
Definisjon på egenskapen endres til "angivelse av numrene på punktene som
danner grunnlinjen"

12. september

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-08-29

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF