Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #165

Endringer på kodeliser og objekttyper i Kulturkapitlet. Fremkommet ved etablering av produktspesifikasjon

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2008-12-16
Due date:
Standard:
SOSI standard Kulturminner
Kontaktperson:
Steinnes, Sverre
Bedrift, etat, virksomhet:
Riksantikvaren
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Kultur

Forelslåtte endringer (se også vedlagte dokument)

<<CodeList>> KulturminneKategori
slettet Historisk hage
Lagt til i kodelisten:
Grøntanlegg - E-HIH
Grøntområde - L-GRO

1.1.1.1 <<CodeList>> Vernelov
Slettet
Viltlova av 1981 - VIL
Kirkerundskrivet (2000) - KIR

1.1.1.1 <<CodeList>> Vernetype

10.10 Endringer i definisjon
10.16 Slettet
10.17 Dispensert (automatisk fredet)

Endringer på mulitiplisitet på objekttypen Kulturminne

1.1.1.1 KulturminneSikringssone - lagt til mange nye egenskaper

1. februar 2009

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-12-16

#2 Updated by Magni Busterud over 7 years ago

<<CodeList>> KulturminneKategori
er brukt i matrikkelen, men fins ikke i kulturminnekapitlet. Kanskje fordi den ikke er blitt oppdatert på en stund. Det vises til et vedlagt dokumnet, men hvor er det?

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Kulturminner

Also available in: Atom PDF