Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #164

Endring på objekttypen KulturminneBygning

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2008-12-16
Due date:
Standard:
SOSI standard Bygninger
Kontaktperson:
Steinnes, Sverre
Bedrift, etat, virksomhet:
Riksantikvaren
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Bygg

1.1.1.1 KulturminneBygning (endringer på definisjon)
Bygninger som er definert som kulturminner. Det kan eksempelvis dreie seg
om freda bygninger, bygninger verna gjennom Plan- og bygningsloven eller
andre bygninger som er registrert etter Sefrak-metoden. Merknad: Ikke alle
SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til
bygg, unntaksvis til tilbygg.
Endringer på mulitiplisitet og egenskaper - se vedlagte word-dokument

1. februar 2009

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-12-16

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Bygninger

Also available in: Atom PDF