Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #160

TerrenglinjeVeg - forslag til ny definisjon

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2009-02-05
Due date:
Standard:
SOSI standard Terrengform
Kontaktperson:
Lars Mardal
Bedrift, etat, virksomhet:
SK
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG3
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Terr

"I dag er definisjonen for TerrenglinjevEG SLIK:
linje som beskriver karakteristiske knekkpunkter i terrengformasjoner lang
veganlegg, som for eksempel midtdeler, trafikkøy, fortauskant, vegskulder
mv
 
Vi foreslår å ta ut vegskulder i definisjonen. Vegskulderkant er
spesifisert som en egen objekttype i Vegsituasjon."

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-02-05

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Terrengform

Also available in: Atom PDF