Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #151

Uttak av endringer siden en gitt dato

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2009-06-10
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Morten Borrebæk
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

2 Uttak av endringer siden en gitt dato (tatt ut av ref. 20080008
og lagt inn som egen melding)
I flere sammenhenger ønsker brukerne å abonnere på oppdateringer eller
bestille alle endringer i dataene siden forrige gang de kjøpte eller
oppdaterte produkter. I mange tilfeller er det greit å få en ny komplett
leveranse. Dette vil fungere greit innenfor Norge Digitalt, hvor data
flyter fritt. Dette vil imidlertid bli annerledes for brukere utenfor
Norge Digitalt. Dersom de tidligere har kjøpt et datasett på f.eks 100000
objekter, vil de neppe kjøpe dette på nytt dersom det er 100 objekter som
er endret. Og de vil også ha informasjon om hvilke objekter som er endret,
nye eller slettet.

Egenskapen endringsflagg ligger som en egenskap under SOSI_Objekt. Denne
beskriver endringsinformasjon om et objekt, og består av egenskapene
typeEndring (endret, nytt, slettet) og tidspunktEndring, dvs. tidspunktet
dette ble oppdatert i databasen.

I de forvaltningssystemer som skal levere oppdateringer må endringsflagg
implementeres. Egenskapen tidspunktEndring settes lik oppdateringsdato.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-06-10

Also available in: Atom PDF