Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #148

Matrikkelbehov - SOGN som gruppeegenskap

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2009-07-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk - Land
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Abas

Innføre SOGN som gruppeegenskap - ..SOGN <sognnummer><sognnavn>

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-07-15

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger

Also available in: Atom PDF