Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #142

Servituttmodellen må tilpasses SOSI 4.0

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2009-09-07
Due date:
Standard:
SOSI standard Servitutter/bruksretter
Kontaktperson:
Lars Mardal
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Brukernavn (tildelt) ikke kjent i Redmine: Magni Busterud
Standard ikke kjent i Redmine: FKB,SOSI standard Serv
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI AG5,FKB

... utdrag fra melding:

Hei
Jeg så også at PINFO skulle omkodes til PUNKT i endringsloggen, men dersom
vi skal levere data ihht til SOSI-spesifikasjonen av servitutter så er
Teiggrensepunkt ikke tillatt i dag. Det er vel derfor behov for å endre
SOSI-modellen?
Jeg ser også at egenskapen SERVTYPE og MATRIKKELNUMMER har multiplisitet
1. I 3.4-dataen har vi flere forekomster av disse egenskapene for hvert
objekt, og jeg er usikker på hvordan omkodingen til versjon 4.0 skal
gjøres. Se eksempel under.
Eksempel 1
.PUNKT 4105:
..OBJTYPE ServituttPunkt
..PTEMA 4018
..KOMM 1034
..DATO 19980301
..KVALITET 82
..SERV
...GID 27 4
...SERVTYPE SK
..SERV
...GID 27 5
...SERVTYPE SK
..SERV
...GID 27
...SERVTYPE BE
...SERVMERK Beiterett felles for gr.nr 27
Eksempel 2:
.PUNKT 7703:
..OBJTYPE ServituttPunkt
..PTEMA 4018
..KOMM 1235
..DATO 19951030
..KVALITET 55 200
..GID 19 1
..GID 19 2
..SERV
...SERVTYPE SK
...SERVTYPE VE
..STRENG 19/1-2 
Eksempel 3:
.FLATE 987:
..OBJTYPE Servitutt
..FTEMA 4018
..KOMM 926
..DATO 19990706
..GID 62 2
..GID 62 3
..GID 62 5
..SERV
...GID 62 2
...SERVTYPE VE
..SERV
...GID 62 3
...SERVTYPE VE
..SERV
...GID 62 5
...SERVTYPE VE
Som dere ser av eksemplene er det ikke rett fram å lage omkodingsregler
som tilfredsstiller SOSI-versjon 4.0 (i alle fall slik jeg ser det).

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-09-07

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Servitutter/bruksretter

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF