Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #119

Forslag til navntyper

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2009-12-01
Due date:
Standard:
SOSI standard Stedsnavn
Kontaktperson:
Cathrine Elton
Bedrift, etat, virksomhet:
Oslo kommune
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG8
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Navn

Etter å ha lagt på NAVNTYPE på all teksten i Oslo har jeg noen forslag til
dere.

Forslag til navntyper jeg mener mangler:
Ambassade
Offentlig bygning (Børsen, Tinghuset, Stortinget, Regjeringskontorene,
Riksarkivet o.l) Slott Institutt Kloster Klopp(sti over elv)
Driftsbygning(Slottsstallen o.l.) Prestegård Husmannsplass
Søppelfylling(Grønnmo o.l.)

I tillegg ville det vært fint hvis det hadde vært mulig å bruke samlekoder
der man er usikker på hva koden skal være. En mulighet er å bruke
overskriftene som samlekoder, eks. Samferdsel, Bebyggelse, Kystdata osv.

Ofte har jeg steder/bygninger som har flere funksjoner, her hadde det vært
mest riktig hvis man kunne kombinere flere koder. Eksempelvis Botanisk
hage som er en park, et museum og en severdighet.

Tilslutt vil jeg gjerne at definisjonene på de forskjellige navntypene
blir litt tydeligere. Eksempel Fjell, Berg, hvor høyt er et berg eller et
fjell.

Mvh.
Cathrine Elton
Kartforvaltning
Plan-og Bygningsetaten
Oslo kommune

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-12-01

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Stedsnavn

Also available in: Atom PDF